Zahrada na konci cesty mé
začíná srovnaným
divným to klestím,
na jaře, když stříhám jabloně
plot jako domeček,
ni ke své úhoně,
touhou mezičky chřestím,
kryt pro mladé zajíčky
u své hraničky
jsa nezvyklou přestí.

Loučka má letitá,
pestrostí travin
ráno lačnitá,
Matky Země vlhký klín.


Umytá,
zkrápěna rousím,
soucitná,
k pustým polím.

Srninky se svými miminky
tvoří svá hnízdečka,
...ráj pro maminky,
tráva vysoká
bezpečná kolečka.

a pak opodál
houf mladých z náletu Dubu
říká jen
drž...

A tak držím se,
abych chytřejší než ta
jenž rozsévá
nebyl jsem...

Už 6 let louku mám nesetou
sekačku nemám rád,
kosím jen kopřivy
kde fakt se mi připletou.

Vodou pak se studnou chutí
měkce se chladím,
ač nikterak hluboká,
pramínek lehce
přes horka úmorná,
stále, nejen já
pokaždé uzřím.


.......................

Třeba se někomu rozjasní
že sekat vše a orat
náš blahobyt
...nezkrásní.