0 CZK

Tak se ptám

jsem rytmem utvářen,

resonancí fascinován,

a rovnováhou vyvažován?

Jak tenká jest hranice rytmu

tak nevratná,

je nedočkavost resonance?

Rytmus je základem života,

Resonance pak potravou změny,

Ale rovnováha je podstatou klidu?

Prázdnota klidu pak matkou Rytmu?

Rytmus obohacovaný impulsem vhodného okamžiku

pak zdrojem života a podstatou harmonie?

Harmonické souznění v tónech pak fascinující krásou a hudbou něžnosti Lásky?!?

Rytmus vyvedený z rovnováhy v rytmicky nevhodném okamžiku pak zrodem resonance 

a podstatou nevratné změny?

Resonance vyživovaná sama sebou, pak zdrojem energie zrychlujícího se nevratného dění, směrem dovnitř nebo ven, jenž zklidní jen, vzdálenost prázdnoty  Vesmíru?

Podstatou dění  Vesmíru se mi tedy jeví trojice

Klid

koloběh

a

spirála

Podstatou změn pak rytmické impulsy.

Otázkou pak zůstává jak si zvolí vesmír opakování impulsů, tedy v jakém rytmu neshody či shody bude živit děj. 

Záměrem shody impulzů mého konání je tedy Volba

Volba!!!

...které souznění chci podpořit k harmonii... !!!

A co Ty?

Odkazy

Aktuality na facebooku Hania:

Hania na facebooku

Aktuality na facebooku Dřevohrátek:

Kontakty

Mgr. Hana Jeništová
Horní DobroUč 1
Dolní DobroUč  561 02

IČ:75933179

mBank: 670100-2206429637/6210

Ateliér Hania
Helvíkovice 34
Žamberk 564 01

+420 603 354 115
Hania@stvorenim.cz
__________________________________
Miroslav Heřman
Horní DobroUč 1
Dolní DobroUč  561 02

+420 605 219 589

Miroslav@stvorenim.cz