Tak se ptám

jsem rytmem utvářen,

resonancí fascinován,

a rovnováhou vyvažován?

Jak tenká jest hranice rytmu

tak nevratná,

je nedočkavost resonance?

Rytmus je základem života,

Resonance pak potravou změny,

Ale rovnováha je podstatou klidu?

Prázdnota klidu pak matkou Rytmu?

Rytmus obohacovaný impulsem vhodného okamžiku

pak zdrojem života a podstatou harmonie?

Harmonické souznění v tónech pak fascinující krásou a hudbou něžnosti Lásky?!?

Rytmus vyvedený z rovnováhy v rytmicky nevhodném okamžiku pak zrodem resonance 

a podstatou nevratné změny?

Resonance vyživovaná sama sebou, pak zdrojem energie zrychlujícího se nevratného dění, směrem dovnitř nebo ven, jenž zklidní jen, vzdálenost prázdnoty  Vesmíru?

Podstatou dění  Vesmíru se mi tedy jeví trojice

Klid

koloběh

a

spirála

Podstatou změn pak rytmické impulsy.

Otázkou pak zůstává jak si zvolí vesmír opakování impulsů, tedy v jakém rytmu neshody či shody bude živit děj. 

Záměrem shody impulzů mého konání je tedy Volba

Volba!!!

...které souznění chci podpořit k harmonii... !!!

A co Ty?