Studna Vody
 
Na zahradě studánka
Parným létem ...
Na louce studna
Den ke dni
Vodním svícnem

Zem však už žízeň měla
Má luční světla
uhasila.

Chodím teď k prameni
Jestli doba se nezmění
Bude vodní vedení
Jen chodbou podzemní

Ty jenž máš vodu v domě
Řekni cos udělal pro mně
Abych tu stále byla
Tvou žízeň uhasila?

Kanály a čističky ...
Betonové chodníčky...

Mohu si najít jiné cestičky
Já jsem

Voda....!!!

Zapálil jsem plamen svíce
V meditaci volal vody více
Vyslyšela člověčí jeden hlas
Navrátila se v podzimní
Ten čas.

Království přírody ledního šatu
Štěstím třpytím se
Ne však zlatem...
Bohat zas cítím se
Ne však....