Shluk písmenek v padajících kapkách,
svítí přec nad mraky,
teplo pod oblaky
hledat mi velí, ve skořápkách.

Štěstí, oč vlastně jde, přec vesmíru
cos, co není jen tak v mžiku,
byť na míru,
třebas na dně v tom mém
malém vesmíru.

Přesto jsouc zajat,
podivně kým-si najat
hledám to, jak všici
vrásky už maje v líci.

Hra jest to velmi záludná
nemaje hranic,
zádumná...

Tys nám to ušil
jak bys to tušil...

Co přijde
Už bylo...

Tak ve tmě zas
rozsviťme svůj čas...

Kdos pochopil kola
Hlas...