Prozíravé péčko

Prudce pohla pýcha přežraností
pak pocítil pouštního písku prach,

Padal pruděn pachtěním,
plýtval pískotem.
Pajdal.
Přistižen pukal,
pak plakal,
pálil přetvářku,
pitomost přítomností
přelnul.

Pobýval potichu...
Pozorně poslouchal
Přesíval podněty
Postil poušť.

Přežil poněvadž pevný pud
poponesl poblíž pochopení.

Přátelstvím písek protkal.

Plul proudem pomíjivosti,
pohnul prudce pýchou přežranosti,
pomíjel povrchnosti.

Plachým plavidlem pochopení plachtil.