...jsi tak blízko
a tak vzdálená.

Mohu se tě dotýkat,
byť nesmím se Tě dotknout.

Opřít se o mne můžeš,
avšak jiný Ti bude oporou.

Proč má to tak být?
...hledáme snad lásky klid?

Nevím,
jsem zmatený...
a toužím,
po té, hned strachem,
se ploužím.

Rozhoupávám lásky loď
pojď ke mně
jen pojď.

Ty však přijít nemáš,
jiného, netušíc, si hledáš.

Jsem jen přístavem
kde teď chvíli kotvíš,
hlas dálek slyšet toužíš.

Až jednou popluješ okolo
už zaniklé, bude,
... mé molo.

Odpluj už...
ať nezničím Tvou loď
v touze vyplout
... na bájnou pouť.

zpět na básně