Život je jako plavání
Nádech pod vodu
Výdech pomalu k hladině.

Nadechni se a žij naplněn v nádechu
Utopíš se.

Vydechni, potop se,
a zatajeným dechem žij.
Zemřeš.

Budeš li plavat nad hladinou,
nikdy nepoznáš hloubku moře života.

Zklidniš-li svůj strach, větší hloubky nádechu i moře dosáhneš.

Pravidelné nádechy a výdechy,
Tě dokáží donést až za horizont.

Změna rytmu vln moře a dechu
Tě může přenést vlnami života
i skrze něj.

Kdo miluje rozbouřené moře,
a plácá do vln aby je sklidnil,
rychle sil pozbude.

Když v půlce plavby ti síly začnou
mizet...
Je stejně daleko k počátku jako konci.

Kdo zklidní dech,
aby spokojeným srdcem dýchal,
doplave na druhý břeh.