Oprýskané myšlení

...dokolečka dokola,

stále

oprýskané myšlení...

Omítnuté zdivo padá,

dokončení stavby náhle strádá.

... předivo utkáno

pro ticho ustláno 

Bouře vzruchů

jak rej duchů

v prostoru kulatých nebes

hromadí okamžik

v jeden záblesk

Omítnuté zdivo padá

oprýskané myšlení staveb vzruchů

v předivu hezky ustláno

pro Ticho jemně utkáno

krásně prší

prší k mým uším

A Hle...

ÓÓÓ prý skane

myšlení