Oka slza krajinou tváří
luk mlha koši údolí
peří vzduchu ptačí postelí
zvon ticha chrámu těla
lesa ozvy šnečí stezkou
i nespatřen pán listoví
jak vidno všude bují
Zemí více připoután,
Kdo však se ho bojí
přec jím sám jest
milován.