Lesklá luna lehce laská louky lán,

len loukou líná.

Ledňáček letíc, leknín laskajíce,

láska luny lopuch líská,

lenivá líska louky Líšnice,

lesy Lanškrouna,

luhy Lednice.

Laně

luky lovišť

Laně

láskou líbá Lesněna.

Lelků lenost

lítost Lámy.

Lesk lůně Lilie

Lačnost lásky lelkuje.

Lovec loví

lom lusku letu

Luňáka.

Letní linky limbu

Le-snění....

Lenost lva Laika

Letní lásky lačnění .

Lymfa lesní lehce lahodí.

LeSnění

Listy lundry

lupiči lesáci

lezou lesem

Lumpové

Lampy líčí

lest

Lačnivé.

Loučení lá-znění

Lásko líbej laskavé...

leSnění.