Hladem hlasu hlesám,
hýčkání hlasivek,
hloubání hloubinek
horoucně hledám.

Hučím hlukem hromobytí
Habr, hrkl,
hlomoz hbytě hlavu hltí.

Hlasy hlavou,
houf hlupáků
humus hýčkat?

Ha ha, houby hladové.


Hbitě halím hnilé hmlou,
humny houká, hvizdu houf
hloubku hlubin hebce
hladím...

Hloubám.

Hlasivek hles hebce hýčká
horlivá, hrnoucí,
horká hříčka.


Hloh hřívou hmlista hýbe

Ha..
...

Houštím hustým hbitý hmat...

Hobit?

HHh,

...ˇˇˇ

Hop
houpy, houp
hloubka hlubin
houpe hladinou...