V srpnu 2017 jsem se vrátila do svého domu po předcích se záměrem užít si dům k tvoření a vybudovat si tam tvořivou ženskou dílnu - ateliér.

"Pozvat si k sobě duši zpět,

tvořit si sebe i svůj svět,

i s kořením,

malovat, zpívat si a hrát

a dělat, co má člověk rád,

být S*Tvořením."

Sama sobě ... sama sebou...